Idrottsmedicin

Min behandlingsfilosofi när det gäller skada, värk och andra problem från rörelsestöd apparaten är att se på helheten. Inte bara tänka en muskel, led eller ett smärtområde. Jag tycker att det är viktigt och nödvändigt att se hela människan bakom problemet. Stress, andningsmönster, kost, sömn, träning och social situation är exempel på faktorer om påverkar vår funktion.

Mitt behandlingsupplägg ser ut som följer :


ANAMNES

Du får berätta din historia och bakgrund till ditt eller dina problem. I detta ingår frågor om tidigare skador, nuvarande situation, träningsvanor, röntgen, medicinering och annat som kan vara relevant för ditt problem. Du delger den information som DU tycker är relevant och känns bra för Dig.

UNDERSÖKNING

Noggrann undersökning på din funktion för att hitta problemet till dina besvär. Jag tittar på rörelseförmåga, stelhet i leder och muskler, asymmetrier, svaghet o.s.v. Allt för att hitta orsaken till problemet du

söker för.

SLUTSATS

Jag förklarar vad jag kommit fram till och möjlig orsak till ditt problem. Utifrån detta lägger jag upp en plan på behandling som initialt innehåller behandling på brits, verktyg till Dig för att själv kunna påverka dina problem och dysfunktioner. Successivt rekommenderar jag vilken träning som behövs för att uppnå den funktion du behöver eller önskar.


Jag tror på samarbete mellan patient och terapeut med en öppen dialog så att Vi kan arbeta som ett team för att lösa ditt problem. Det är väldigt viktigt

att DU är aktiv i din rehabprocess och har korta och långsiktiga mål med ditt mående.

Andra aspekter på välmående och förbättring av funktion och minskad smärta är som jag har nämnt tidigare bla andning,stress, sömn, kost och relationer.


KOLLEGOR

Vid behov tar jag råd och konsultation från mina kollegor på kliniken eller någon kollega utanför kliniken som jag har förtroende för.

Boka tid

Du är välkommen att boka tid eller kontakta mig via bokningsformuläret.

Du kan också nå mig via telefon eller mail. Jag står ofta upptagen under dagen med mina patienter. Om jag inte svarar, prata in ett meddelande eller skicka ett sms.

Mobil: 0706 850237
Epost: glemmeanders1@gmail.com

Avbokning ska ske samma dag innan bokad behandlingstid. Ej avbokad tid debiteras full taxa.

Bokningsformulär